Wasty.eu

AppSatori vyvinulo ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu TA ČR č. TH04030297 systém Wasty.eu - online řešení umožňující v reálném čase evidovat a plánovat sběr odpadového recyklovatelného i nerecyklovatelného materiálu pomocí IoT technologií v rámci konceptu Smart City.

Cílem tohoto konceptu je s využitím moderních technologií rozvíjet města a podporovat jejich ekonomický rozvoj a výrazně zvyšovat kvalitu života obyvatel.

Systém využívá moderních, ale levných a běžně dostupných technologií pro optimalizaci odpadového hospodářství. Poskytuje aktuální a statistická data o stavu kontejnerů a správci tak mohou optimalizovat svozové plány a zlepšovat služby občanům (mezi nejviditelnější změny patří zamezení přeplněnosti kontejnerů a tím i případnému nepořádku okolo nich.)

S IoT nezačínáme, řešení je prověřené v plném provozu - chytré čipy jsou instalovány ve více než 3500 kontejnerech ve více jak 820 městech a obcích po celé České republice. Za poslední rok provozu bylo pomocí aplikace provedeno přes 240 000 "digitálních" svozů.

2 ROKY TESTOVACÍHO PROVOZU, 3 500 KONTEJNERŮ   V 820 MĚSTECH A OBCÍCH